FMÍS tekur við öllum fisktegundum og kemur þeim í verð.

Sala á uppboði

Þegar komið er með fisk til sölu sjá starfsmenn FMÍS um að skrá fiskinn í sölukerfi Reiknistofu fiskmarkaða. Skráðar eru upplýsingar um veiðisvæði, þyngd, aldur, stærð, hitastig og veiðarfæri ásamt rekjanlegu auðkenni karsins sem fiskurinn er í. Allar þessar upplýsingar þurfa að liggja fyrir í síðasta lagi kl. 12 á hádegi og uppboð hefst kl. 13.

FMÍS tekur einnig við tilkynningum frá áhöfnum skipa um afla sem er á leið í land þegar uppboðið fer fram og þarf þá áhöfnin að gera grein fyrir áðurnefndum atriðum. FMÍS áskilur sér rétt til að framkvæma nauðsynlegar leiðréttingar að loknu uppboði ef aflinn reynist ekki vera í samræmi við innsendar upplýsingar, við móttöku hjá FMÍS.  

Greiðslumiðlun og uppgjörstímabil

FMÍS annast lögbundnar greiðslur af söluverðmæti til Greiðslumiðlunar sjávarútvegsins, auk aflagjalds til löndunarhafnar. Uppgjörstímabil er ein vika frá föstudegi til fimmtudags og greiðsla til seljanda fer fram á föstudegi, 8 dögum eftir lok uppgjörstímabils.

Stærðarflokkun

FMÍS hefur vélbúnað til að stærðarflokka bolfisk í starfsstöðvum á Arnarstapa, Grundarfirði, Ólafsvík, Rifi, og  Stykkishólmi. Notaðir eru stærðarflokkar Reiknistofu fiskmarkaða, sjá hér.  Gjald er tekið fyrir stærðarflokkun, sjá gjaldskrá.

Slæging

FMÍS býður seljendum og kaupendum slægingu á bolfiski í starfsstöðvum á Arnarstapa, Grundarfirði, Ólafsvík, Rifi, Skagaströnd og Stykkishólmi. 

Flokkunar- og slægingarstöð FMÍS hefur hlotið rekjanleikavottun MSC (MSC-C-55750), allur fiskur sem er MSC vottaður fyrir slægingu er því áfram MSC vottaður eftir slægingu. 

Endurvigtun og úrtaksvigtun

FMÍS annast vigtun og endurvigtun allra tegunda af fiski í samræmi við reglugerðarákvæði. Gjaldtaka er skv. gjaldskrá.

Beitusala

FMÍS selur flestar tegundir beitu, svo sem síld, sauri, smokkfisk og makríl.


 
 
 
 
 

Fiskmarkaður Íslands - Norðurtanga - 355 Ólafsvík - Sími 430 3700 - fmis@fmis.is